AMANET AUR, ARGINT SI ELECTRONICE

 
 

PASII PRINCIPALI PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE AMANET

1. CONDITII

 • Sunt admise in vederea contractului de amanetare:
  • persoane fizice, minim 18 ani, capacitate juridica deplina
  • persoane eligibile - cu domiciliul stabil in Romania
  • nu sunt incheiate contracte cu persoane sub 18 ani.
 • Prezentati un act de identitate in vigoare (C.I/B.I, pasaport, permis de conducere, carte de identitate provizorie).
 • Prezentati pentru amanetare, drept garantie, obiecte din aur, argint si electronice.
NU RISCATI SA PREZENTATI PENTRU AMANETARE OBIECTE FURATE SAU AFLATE IN LITIGIU!

2. EVALUAREA

 • Prezentati obiectul de amanetat potrivit calitatii si starii solicitate;
 • Operatorul din agentia OK face gratuit, cu acordul dvs., evaluarea obiectelor chiar in fata dvs. (in cazul aurului - cantarirea si verificare);
 • Obiectivul OK Amanet este ca ofertele de pret sa fie corecte, reale si cat mai aproape de interesul dvs., al clientului. (in cazul aurului- Pretul oferit = Gramaj real).
 • Pretul oferit la agentiile OK AMANET se bazeaza, in cazul aurului, pe cotatiile burselor internationale de metale pretioase

3. INCHEIEREA CONTRACTULUI

 • Operatorul de amanet intocmeste documentatia specifica contractului,
 • Sunteti invitat sa cititi cu atentie contractul.
 • Prin semnare, si dvs. si OK Amanet va asumati obligatia respectarii contractului.
 • Primiti imprumutul, dupa predarea obiectului amanetat si semnarea contractului.
 • Primiti o copie a cotractului.
 • OK Credo Cons isi asuma intreaga raspundere pentru siguranta tuturor obiectelor pe care clientul le lasa in custodie, pana la expirarea contractului, sau pana in momentul in care doriti sa va ridicati obiectele.
 • Puteti imputernici, prin contract, o persoana ce poate face operatiunile in locul d-voastra
 • Nu este obligatoriu ca persoana pe care o imputerniciti sa fie prezenta la incheierea contractului.
  • 4. PRELUNGIREA CONTRACTULUI

   • Puteti prelungi perioada de achitare a imprumutului, daca la termenul scadent al contractului, nu aveti toti banii imprumutati.
   • Puteti prelungi contractul de cate ori doriti;
   • Puteti prelungi durata contractului, numai dupa achitarea comisionului pe luna precedenta (sau pe zilele in care obiectul a stat in amanet);
   • Puteti prelungi contractul pe o durata egala cu durata contractului initial sau puteti opta pentru o perioada mai scurta;
   • Contractul prelungit pastreaza conditiile din contractul initial;
   • Puteti prelungi durata contractului, in oricare dintre celelalte agentii OK Amanet din Bucuresti, Constanta si Maramures, chiar daca nu sunteti in localitatea de resedinta si nu numai la agentia OK Amanet la care ati incheiat contactul initial.
   • Puteti achita suma imprumutata si in rate;

   5. RECALCULAREA COMISIONULUI

   • Comisionul se recalculeaza, in situatia in care doriti sa reintrati in posesia obiectelor, inainte de expirarea contractului.
   • De exemplu: daca pe un termen de 30 de zile comisionul dumneavoastra este 100 lei, in cazul in care veniti mai devreme de 30 de zile acesta scade procentual.
   • OK Credo Cons nu practica comisioane ascunse,

   6. Incetarea contractului

   • Incetarea contractului este facuta numai de catre titular sau de catre persoana imputernicita de acesta, mentionata in contract cu actul de identitate
   • Incetarea contractul se poate face si inainte de data scadenta, dupa plata sumei imprumutate si a comisionului recalculat, pana in acel moment.
   • Daca vreti sa aflati informatii despre contractul pe care il aveti la noi puteti accesa www.infoplati.ro
   • Daca platiti un leu, la incheierea contractului, veti primi unui mesaj de avertizare la data scadenta a contractului